BRANCO NA TOVA.


Hora do branco, hora do brilho. Olha a Tova...

#TOVA #bomretiro #PRIMAVERAVERÃO19